Công Ty Môi Trường Kim Hoàng Hiệp Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHỈ TIÊU: 01 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm tra hóa đơn đầu vào đầu ra, các chứng từ khác hạch toán phần mềm. – Kê khai bảo hiểm CB-NV – Thực hiện kê khai, báo cáo thuế hàng quý/ báo cáo…