Tư vấn, xúc tiến đầu tư

  • Xin thuận chủ trương đầu tư nhà máy
  • Xin giấy chứng nhận đầu tư
  • Xin giấy phép xây dựng nhà máy
  • Xin thẩm duyệt phương án PCCC
  • Giấy hoàn công xây dựng
  • Giấy hoàn công môi trường