Thiết kế – thi công – lắp đặt

  • Hệ thống xử lý nước thải (in phun,dệt nhuộm,thực phẩm,y tế,nước thải sinh hoạt,nước cấp,nước tinh khiết…)
  • Hệ thống xử lý khí thải ( nồi hơi,hấp thụ hơi dung môi phun sơn,bụi,độ rung,tiếng ồn … )
  • Thu gom xử lý chất thải rắn. chất thải nguy hại,thu mua phế liệu công nghiệp các loại …
  • Xây dựng nhà xưởng – cầu đường- công trình dân dụng,công nghiệp
  • Xây dựng hệ thống PCCC
  • Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống xử lý đang hiện hành
  • Chuyển giao công nghệ môi trường hiện đại