Dự án của chúng tôi

Danh mục một số hợp đồng tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật môi trường Xử lý nước thải (Địa bàn tỉnh Bình Dương & Đăk Lăk) Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề Loại hợp đồng Công suất Năm thực hiện 1 Công ty TNHH Hài Mỹ – Nhà máy Sài Gòn Bình…