NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHUN DUNG DỊCH ANOLYTE VÀ ĐÈN CHIẾU TIA UV-C TỰ ĐỘNG TÍCH HỢP TẮM GIẶT, VỆ SINH CÁ NHÂN.

29.760.000

NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHUN DUNG DỊCH ANOLYTE VÀ ĐÈN CHIẾU TIA UV-C TỰ ĐỘNG DIỆT 99,9 % VI RÚT GÂY HẠI CHO CON NGƯỜI, ĐA NĂNG KHỬ KHUẨN DẠNG 1 BUỒNG, 3 BUỒNG, TÍCH HỢP TẮM GIẶT, VỆ SINH CÁ NHÂN.

còn 20 hàng